Фінансові звіти за 1 півріччя 2019 р.:

Баланс на 01 липня 2019 р.

Пояснювальна записка за І півріччя 2019 р.

Звіт про фінансові результати за І півріччя 2019 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 0611020,(№2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 0611162,(№2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. КПКВК 0611020(№ 4-1д, № 4-1м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. КПКВК 061120(№ 4-2д, № 4-2м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (№ 4-Зд,4-3м)

ЗДовідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м

 
Фінансові звіти за 1 квартал 2019 р.:

Баланс на 01.04.2019 р.

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2019 р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (№ 2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (№ 4-1м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (№ 4-2м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (№ 4-3м)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м

 

Фінансові звіти за 2019 р.:

Звіт про використання коштів за платні послуги (лютий 2019 р.)

Звіт про використання коштів за платні послуги (січень 2019 р.)

 

Фінансові звіти за 2018 р.:

Баланс на 01 січня 2019 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2018 р. (Інші програми і заходи у сфері освіти)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2018 р. (Надання загальної середньої освіти)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2018 р.

Звіт про власний капітал за 2018 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2018 р.

Звіт про фінансові результати за 2018 р.

Пояснювальна записка за І квартал 2018 р.

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2018 р.

План асигнувань (за винятком надання реквізитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2018 р.

Незгода з кошторисом на 2018 р.

Кошторис на 2018 р.

Фінансовий звіт за період з 01.09.17 по 01.09.18

 

Фінансові звіти за 2017 р.:

Баланс на 1 січня 2018 р.

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2018 р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 1 січня 2018 р.(КПВК 1011160)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 1 січня 2018 р.(КПВК 1011020)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2017 р. (КПВК 1011160)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2017 р. (КПВК 1011020)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата зпа послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2017 р. (КПВК 1011020)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за 2017 р.(КПВК 1011020)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за 2017 р. (КПВК 1011020)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м), за ІІІ квартал 2017 р. (КПВК 1011020)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІІІ квартал 2017 р.(КПВК 1011020)

Кошторис на 2017 р.

Фінансовий звіт за період з 01.09.16 по 01.09.17

 

Фінансовий звіт за 2016 р.

БАЛАНС  (форма №1)

на 1 січня 2017 р.

Установа Черкаський гуманітарно-правовий ліцей ЧМРЧО за ЄДРПОУ 25207937
Територія  Придніпровський р-н м.Черкаси за КОАТУУ 7110136000
Організаційно-правова форма господарювання
   Комунальна організація (установа, заклад)  за КОПФГ 403
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 –
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
010  Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн. коп.
 АКТИВ  Код рядка  На початок звітного року  На кінець звітного періоду (року)
 1 2 3  4
  І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
 Нематеріальні активи
 Балансова (залишкова) вартість  110  –  –
 Накопичена амортизація  111  –  –
 Первісна (переоцінена) вартість  112  –  –
 Основні засоби  
  Балансова (залишкова) вартість  120  105 894,00  124 124,56
 Знос  121  411 521,00  428 134,86
Первісна (переоцінена) вартість  122  517 415,00  552 259,42
 Інші необоротні матеріальні активи  
 Балансова (залишкова) вартість  130  168 184,43  300 432,09
 Знос  131  167 437,00  297 442,78
Первісна (переоцінена) вартість  132  335 621,43  597 874,87
 Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи  140  –  –
 Довгострокові фінансові інвестиції  145  –  –