Інформація до вступу

Для тих, хто планує вступ до ліцею

 

Витяг зі Статуту ліцею про порядок зарахування

Зарахування учнів до ліцею здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.
До класів III ступеня навчання ліцею зараховуються учні, які закінчили відповідний клас загальноосвітньої школи та пройшли конкурсний відбір.
Порядок конкурсного відбору визначається Міністерством освіти і науки України..

Вступники складають наступні іспити:

 • Українська мова (диктант)
 • Англійська мова – письмовий граматичний тест
  (Active Voice: Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Future, Present Perfect Continuous.
  The Passive Voice: Present, Past, Future Indefinite Passive.
  Transformation of the indirect speech into the direct one, using the rules of sequence of tenses)
  and Listening Comprehension
 • Історія України

 • Українська мова (диктант)
 • Англійська мова – письмовий граматичний тест
  (ступені порівняння прикметників, Active Voice: Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, п’ять типів питань.
  The Passive Voice: Present, Past, Future Indefinite Passive
 • Історія України

Детальна інформація, та зразки завдань знаходяться на інформаційному стенді другого поверху ліцею

Завантажити:

Варіанти запитань з історії України для вступу на І курс

Варіанти запитань з історії України для вступу на ІІ курс

Варіанти запитань з історії України для вступу на ІІІ курс

 

Варіанти запитань з Англійської мови для вступу на І курс

Варіанти запитань з Англійської мови для вступу на ІІ курс

Варіанти запитань з Англійської мови для вступу на ІІІ курс

Поширити: