Перелік питань з Історії України для вступу на ІІ курс

1. Дати визначення понять:
ранній Новий час, магнати, шляхта, фільварок, цех, магдебурзьке право, Люблінська унія, низове та реєстрове козацтво, козацький кіш, козацька старшина, кошовий отаман, курінь, покозачення, Запорізька Січ, клейноди, козацькі війни, козацька республіка, церковні братства, реформація, контрреформація, національно-визвольний рух, національно-визвольна війна, Військо Запорізьке, Гетьманщина, Слобожанщина, Руїна, козацьке бароко, Малоросія, Малоросійська колегія, Вольності Війська Запорізького, Задунайська Січ, гайдамацький рух, опришки, вертеп, гравюра, доба героїчних походів, полемічна література, універсал, паланка, козацькі літописи, Руїна, кріпацтво.

2. Визначити події до дат.
1489,1529, 1566, 1588, 1556-1561, 1569, 1572, 1581, 1591-1593, 1594-1596, 1596, 1616, 1620,1621, 1630, 1632, 1635, 1638, 1648, 1649, 1651, 1652, січень 1654, березень 1654, 1656, 1658, 1667, 1686, 1700-1721, 1702-1704, 1709, 1710, 1734, 1764, 1768, 1775, 1783.

3. З якими історичними подіями пов’язані географічні назви?
м.Люблін, острів Мала Хортиця, урочище Солониця, Хотин, Курукове озеро, с.Кумейки, м.Корсунь, Чигирин.

4. Визначити їх місце в історії (коротка характеристика діяльності)
Д. Вишневецький, В.-К. Острозький, І.Федоров, П. Могила, І.Потій, П. Конашевич-Сагайдачний, Т. Федорович, І. Сулима, С. Наливайко, К. Косинський, Герасим Смотрицький, Мелетій Смотрицький, Іван Вишенський, Ф.Прокопович, Б. Хмельницький, Й. Кондзелевич, І.Щирський, І. Богун, П. Дорошенко, С. Палій, І. Мазепа, К. Гордієнко, І.Сірко, П.Орлик, К. Розумовський, П.Калнишевський, М. Залізняк, І. Гонта, М.Березовський, А.Ведель, С.Ковнір, Г.Сковорода.

5. Дати розгорнуту відповідь на питання:
1. Якими були передумови укладання Люблінської унії? Які її наслідки для українських земель?
2. Охарактеризувати напрями діяльності православних братств.
3. Пояснити причини і наслідки виникнення козацтва.
4. Охарактеризувати морські походи козаків.
5. Визначити передумови (причини) Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.
6. Охарактеризувати українську козацьку державу – Гетьманщину.
7. Визначити етапи ліквідації решток автономного устрою Гетьманщини.
8. Охарактеризувати вплив Північної війни на українські землі.
9. Охарактеризувати Запорізьку Січ як козацьку республіку, визначити її роль в історії України.
10. Проаналізувати основні положення Конституції П.Орлика

Поширити: