Перелік питань з Історії України для вступу на ІІІ курс

1. Дати визначення понять: етнос, нація, український проект, українське питання, староукраїнство, фольклор, етнографія, ідея соборності, українське національне відродження, національно-визвольний рух, масони, промисловий переворот, «Київська козаччина», «Похід у Таврію за волею», холерні бунти, «Історія Русів», «весна народів», малоросійство, москвофіли, народники, громадівський рух, народовці, хлопомани, радикали, «нова ера», політична партія.

2. Визначити події до дат.
1798, 1805, 1806-1812, грудень 1825-січень 1826, 1828-1829, 1840, 1846, 2 травня 1848, 1813-1835, 1853-1856, 1855, 1861, 1863, 1873, 1876, 1890, 1892, 1897, 1899.

3. Персоналії.
М.Максимович, М.Костомаров, М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький, І. Могильницький, В.Каразін, П.Пестель, М.Муравйов-Апостол, І.Котляревський, У.Кармелюк, П.Куліш, Г.Яхимович, Т.Шевченко, Г.Квітка-Основяненко, П.Гулак-Артемовський, С.Гулак-Артемовський Є.Гребінка, родина Яхненків-Симиренків, В.Антонович, М.Драгоманов, П.Чубинський, М.Павлик, О.Барвінський, О.Кониський, І.Франко, М.Міхновський, Ю.Бачинський, М.Грушевський, І.Мечніков, М.Терещенко, М.Симиренко, С. Васильківський, М.Лисенко.

4. Розгорнуті питання:
1. Охарактеризувати етапи українського національно-визвольного руху.(академічний, науковий, політичний).
2. Охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської та Австро- Угорської імперій на початку ХІХ ст.
3. Охарактеризувати діяльність «Руської трійці» та основні ідеї альманаху «Русалка Дністрова».
4. Охарактеризувати долю українських земель у програмних документах декабристів. (Південне та Північне товариство).
5. Охарактеризувати діяльність Кирило-Мефодіівського братства, положення його програмних документів.
6. Охарактеризувати утворення та діяльність Головної руської ради.
7. Охарактеризувати реформи 60-70-х років ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії. Визначити їх наслідки.
8. Охарактеризувати суспільно-політичні рухи на Наддніпрянщині у др.половині ХІХ ст. (хлопомани, громадівський рух, Південно-Західний відділ Російського географічного товариства, Братство Тарасівців, незалежники).
9. Охарактеризувати суспільно-політичні рухи на західноукраїнських землях у др.половині ХІХ ст. (москвофіли, «новоерівська політика» народовців, радикали).
10. Охарактеризувати діяльність українських підприємців-благодійників ХІХ ст.

Поширити: